KENGÄTÖN HEVONEN

Kengättömyys ei tarkoita sitä, että hevoselta poistetaan kengät ja annetaan olla. Kengätön kavio vaatii säännöllistä huoltoa siinä missä kengällinenkin. Liian pitkä huoltoväli saattaa aiheuttaa monenlaisia ongelmia, kuten virheasentoja ja sen myötä huonontunutta liikkumista, jopa ontumista. Tavallisia ovat myös halkeamat ja lohkeamat, epätasainen kuluminen ja kavion leviäminen joko joltain osin tai koko kavion osalta, riippuen jalka-asennoista.

Kengättömyyteen siirryttäessä on huomioitava, että kaviot saattavat tarvita suojausta bootsien muodossa. Kavion rakenne on joka hevosella yksilöllinen ja täten myös suojauksen tarve. Jotkut hevoset siirtyvät kengättömyyteen ilman merkkiäkään siitä, että niillä kenkiä koskaan ollutkaan, useimmilla siirtymä vaatii hiukan aikaa ja omistajalta tiettyjen seikkojen huomioimista. Joidenkin kaviot vaativat suojausta siirtymän alkuvaiheessa, joidenkin jatkuvasti, joidenkin tietyissä vaiheissa ja tilanteissa ja joidenkin ei koskaan. Kuten sanottua, tämä on hyvin yksilöllistä ja on täysin mahdotonta ennustaa, miten juuri sinun hevosesi kaviot reagoivat. Kengättömyyteen siirtymiselle kannattaa varata aikaa eikä todeta heti muutaman viikon kuluttua, että ei tämä onnistu. Kavion uusiutuminen kokonaisuudessaan kestää noin vuoden, joten muutamissa viikoissa on täysin mahdotonta todeta sopiiko kengättömyys juuri tälle tietylle hevoselle vai ei. Tokikaan useimmiten ei tarvitse odottaa vuotta nähdäkseen kengättömyyden positiiviset vaikutukset.