PALVELUT

Yksilöllistä palvelua yksilöllisiin tarpeisiin

Vuoluni ei noudata mitään tiettyä yksittäistä suuntausta, vaan perustuu jokaisen hevosen yksilölliseen rakenteeseen ja tarpeisiin pakottamatta kavioita tiettyyn muottiin. 

Toimin hevoslähtöisesti ja hevosystävällisesti. Nuorten ja epävarmojen hevosten kanssa käytän riittävästi aikaa, jotta vuolusta muodostuisi hevoselle miellyttävä tai ainakin siedettävä kokemus.

Neuvontaa kengättömyyteen siirtymisessä

Sisältöä tulossa..

Vuolut

Sisältöä tulossa..

Kenkien poistot

Sisältöä tulossa..

Olen valmistunut ensimmäisenä suomalaisena Dan Guerreran Barehoof Strategy Schoolista Norjasta, missä opiskelin laaja-alaisesti hevosen jalkojen anatomiaa, kaviosairauksien tunnistamista ja hoitoa sekä terveiden ja optimaalisesti toimivien kavioiden ylläpitoa ja hoitoa.

Kouluun voi tutustua täällä: https://www.barehoof.com/Barehoof_Home.html
ja opiskeluaikaisia töitäni voi katsoa täältä: https://glasshouse.smugmug.com/Other-2

Vuolutekniikkani ei perustu orjallisesti mihinkään tiettyyn suuntaukseen, vaan anatomiaan ja jokaisen hevosen yksilöllisiin tarpeisiin.

Terveet ja toimivat kaviot ovat ensisijaisen tärkeät hevosen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kannalta.
Kengättömyys ei tarkoita sitä, että hevoselta poistetaan kengät ja annetaan olla. Myös kengättömiä kavioita tulee hoitaa ja huoltaa säännöllisesti. Ei ole myöskään samantekevää kuka kaviot vuolee, tai millä tavalla; ammattitaidottomalla vuolulla saadaan pahimmassa tapauksessa aikaan nivel- ja jännevaivoja, sädeluuontumaa, kaviokuumetta jne. ja vähemmän vakavissakin tapauksissa arkomista, halkeamia, lohkeamia, sädemätää, irtoseinämäisyyttä jne.

Yleisesti ottaen hevonen, jonka kaviot eivät ole kunnossa, ei voi hyvin.